Paramos gavėjai

Anykščių socialinės globos namai

Utenos apskritis > Anykščių r. sav.

Anykščių socialinės globos namų strateginis veiklos tikslas – teikti kokybišką socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusiems asmenims su negalia pagal gyventojo poreikius ir savarankiškumo lygį, sudarant gyvenimo sąlygas artimas namų aplinkai, ugdyti arba palaikyti kasdienio gyvenimo įgūdžius, plėtoti gyventojų užimtumą ir laisvalaikį, skatinti domėjimąsi įstaigos veikla bei integraciją į visuomenę. Globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, turinti du filialus:
1. Svėdasų senelių globos namų filialą, kuriame teikiama stacionari ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, senyvo amžiaus asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia.
Filialo veiklos tikslas – teikti kokybiškas stacionarias socialinės globos paslaugas pagal gyventojų poreikius ir savarankiškumo lygį, sudarant žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas.
2. Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialą, kuris teikia socialinės globos paslaugas Anykščių rajono psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.
Grupinio gyvenimo namų veikla siekiama didinti stacionarių socialinių paslaugų prieinamumą psichikos negalią turintiems Anykščių rajono gyventojams, jiems sudarant sąlygas gauti aukštos kokybės socialinės globos paslaugas.

Ieškoma parama

Gauta parama