Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, svetainės https://www.aukokdaiktus.lt/ (toliau - Svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ Geros valios projektai (juridinio asmens kodas: 301678868, registruotos buveinės adresas: Vaidilutės g. 57a, Vilnius, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: Tauro g. 12 (NVO Avilys 4 a.), LT-01114 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Svetainėje, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankę Įstaigos buveinėje.

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Svetainės Taisyklėse.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankius Įstaigos buveinės adresu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

 • Pagalbos suteikimo tikslu – Stokojančiojo arba Stokojančiojo (juridinio asmens) darbuotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, kuriuo Pagalba turi būti pristatoma, priežastis, dėl kurios asmuo gali būti Stokojantysis pagal Svetainės Taisykles, kiti duomenys, kuriuos Stokojantysis gali suteikti Kuratoriui, ketindamas gauti Pagalbą. Šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu arba siekiant įvykdyti sutartį, t.y. siekiant užtikrinti, kad Svetainėje būtų patalpinta informacija apie Stokojančiojo poreikius, ir kad Stokojančiajam suteikta Pagalba būtų jam perduota. Jie saugomi 2 metus po Pagalbos suteikimo dienos. Stokojančiųjų specialiųjų kategorijų asmens duomenys (pavyzdžiui, sveikatos duomenys) tvarkomi tik Stokojančiojo sutikimo pagrindu.
  Svetainėje viešai skelbiamas tik Stokojančiojo vardas, miestas ar rajonas, kuriame Stokojantysis gyvena, ir jo bei jo poreikių aprašymas. Mes siekiame, kad Stokojantysis nebūtų identifikuojamas Svetainėje.
 • Pagalbos suteikimo tikslu – Dovanotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kiti duomenys, kuriuos Dovanotojas gali suteikti Įstaigai, registruodamasis Svetainėje ar kitaip bendraudamas su Įstaiga. Šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu arba siekiant įvykdyti sutartį, t.y. siekiant užtikrinti, kad Svetainėje būtų patalpinta informacija apie Dovanotojo siūlomus padovanoti daiktus, ir kad tokie daiktai būtų perduoti Stokojantiesiems. Jie saugomi 2 metus po Pagalbos suteikimo dienos.
 • Pagalbos suteikimo tikslu - Kuratoriaus vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, darbovietė, miestas/regionas, kiti duomenys, kuriuos Kuratorius gali suteikti Įstaigai, bendraudamas su Įstaiga. Šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu arba siekiant įvykdyti sutartį, t.y. siekiant užtikrinti, kad asmuo galėtų veikti kaip Kuratorius, t.y. tarpininkas tarp Dovanotojo ir Stokojančiojo. Jie saugomi 2 metus nuo Kuratoriaus paskutinio aktyvaus veiksmo Svetainėje dienos.
 • Naujienų apie Svetainę teikimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu, siekiant atsiųsti Jums naujienas apie Svetainę, - el. pašto adresas. Tokie elektroniniai laiškai siunčiami Jūsų sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 2 metus po to, kai išreiškėte norą gauti Svetainės naujienas.
  Jei esate Kuratorius ir aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl naujienų apie Svetainę gavimo ir nepaprieštaravote, mes teisėto intereso pagrindu, siekdami susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas, tvarkysime Jūsų el. pašto adresą čia nurodytu tikslu.
  Naujienų galite atsisakyti bet kuriuo metu, paspaudę nuorodą, esančią el. laiško pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.
 • Svetainės veikimo ir tobulinimo tikslais (slapukų naudojimas) – Svetainės lankytojų IP adresai, lankymosi duomenys. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Privatumo politikos skyriuje „Kokie slapukai naudojami šioje Svetainėje?“
 • Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2

Kaip gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime gauti:

 • iš Jūsų, kai registruojatės kaip Dovanotojas arba Kuratorius, pateikiate mums su mumis bendraudami;
 • iš Kuratoriaus, jeigu esate Stokojantysis ar Stokojančiojo (juridinio asmens) darbuotojas;
 • iš interneto serverių (slapukai).

Kuratorius, teikiantis Įstaigai Stokojančiojo asmens duomenis, ar bet koks kitas asmuo bet kokiu būdu teikiantis mums kito asmens duomenis yra atsakingas už tokių duomenų teisingumą ir teisėtumą bei teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti asmenis, kurių asmens duomenis teikia, apie jų asmens duomenų perdavimą mums, įskaitant duomenų perdavimo tikslus. Sutikimas dėl stokojančiųjų asmens duomenų tvarkymo.

Kada tvarkome nepilnamečių asmens duomenis?

Svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims, kurie turi teisę savarankiškai disponuoti savo turtu. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei čia nurodyta, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šioje Svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis

Naudojami duomenys

_ga

Šis „Google Analytics” slapukas naudojamas statistinei informacijai apie Svetainės lankomumą rinkti. Daugiau informacijos: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Prisijungus prie Svetainės

2 metus

Analitinis

Šifruotas unikalus ID numeris

_gat

Naudojamas „Google Analytics” kreipimųsi skaičiui riboti

Prisijungus prie Interneto svetainės

1 dieną

Analitinis

Apsilankymo laikas

_gid

Šis „Google Analytics” slapukas naudojamas statistinei informacijai apie Svetainės lankomumą rinkti. Daugiau informacijos: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Prisijungus prie Svetainės

1 dieną

Analitinis

Šifruotas unikalus ID numeris

collect

Šis slapukas naudojamas siųsti duomenims į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį Svetainėje

Prisijungus prie Svetainės

Sesijos metu

Analitinis

Šifruotas unikalus ID numeris, elgesio Svetainėje duomenys

NID

„Google“ slapukas, naudojamas sugrįžtančio vartotojo įrenginio identifikavimui. Daugiau informacijos: https://policies.google.com/privacy?hl=en

[___]

6 mėnesiai

Funkcinis

[___]

rc::a

„Google“ slapukas, naudojamas kartu su video reklama. Slapukas apriboja lankytojui rodomos video reklamos kartų skaičių.

[___]

[___]

[___]

[___]

rc::b

„Google“ slapukas, naudojamas kartu su video reklama. Slapukas apriboja lankytojui rodomos video reklamos kartų skaičių.

[___]

Sesijos metu

[___]

[___]

rc::c

„Google“ slapukas, naudojamas kartu su video reklama. Slapukas apriboja lankytojui rodomos video reklamos kartų skaičių.

[___]

Sesijos metu

[___]

[___]

rc::d-15#

[___]

[___]

[___]

[___]

[___]

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime paskyrą socialiniame tinkle „Facebook - @aukoktinklas, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rekomenduojame perskaityti „Facebook“ privatumo politiką ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai, buhalterinių paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@aukokdaiktus.lt;
 • siunčiant paštu adresu Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • atvykus į Įstaigą, adresu Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VšĮ Geros valios projektai
Juridinio asmens kodas: 301678868
Adresas: Tauro g. 12 (NVO Avilys 4 a.), LT-01114 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 602 31001
El. paštas: info@aukokdaiktus.lt

Atnaujinimo data: 2019-04-16.