Kuratorius

Jolita Gečienė

Kuratorius

Utenos apskritis > Anykščių r. sav.

Anykščių socialinės globos namų direktorė.
Asoociacijos „Kartų ratas“ steigėja,