Įmonėms

Juridinių asmenų aukojimas daiktais

Kai verslo įmonė teikia paramą daiktais organizacijai, siūlome pasirašyti paramos daiktais sutartį, kuri įtvirtina paramos teikimo procesą.

PAVYZDINĖ PARAMOS DAIKTAIS sutartis.

Jeigu verslo įmonė paramą daiktais teikia fiziniam asmeniui, paramos sutartis nėra sudaroma, tačiau galima paprašyti fizinio asmens – gavėjo pasirašyti daikto/-ų priėmimo-perdavimo aktą.