Rezultatai

6691 Padovanoti
daiktai
107 Daiktų
poreikiai
98.4 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 1.60 %
633 Stokojantieji
90 Juridiniai
asmenys
543 Fiziniai
asmenys
1561 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
1529 Fiziniai
asmenys