Rezultatai

5749 Padovanoti
daiktai
111 Daiktų
poreikiai
98.07 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 1.93 %
588 Stokojantieji
84 Juridiniai
asmenys
504 Fiziniai
asmenys
1341 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
1309 Fiziniai
asmenys