Rezultatai

6917 Padovanoti
daiktai
34 Daiktų
poreikiai
99.51 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 0.49 %
681 Stokojantieji
91 Juridiniai
asmenys
590 Fiziniai
asmenys
2169 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
2137 Fiziniai
asmenys