Rezultatai

6857 Padovanoti
daiktai
81 Daiktų
poreikiai
98.82 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 1.18 %
682 Stokojantieji
91 Juridiniai
asmenys
591 Fiziniai
asmenys
1938 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
1906 Fiziniai
asmenys