Rezultatai

6870 Padovanoti
daiktai
90 Daiktų
poreikiai
98.69 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 1.31 %
693 Stokojantieji
91 Juridiniai
asmenys
602 Fiziniai
asmenys
2017 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
1985 Fiziniai
asmenys