Rezultatai

6939 Padovanoti
daiktai
27 Daiktų
poreikiai
99.61 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 0.39 %
686 Stokojantieji
92 Juridiniai
asmenys
594 Fiziniai
asmenys
2228 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
2196 Fiziniai
asmenys