Rezultatai

6634 Padovanoti
daiktai
90 Daiktų
poreikiai
98.64 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 1.36 %
609 Stokojantieji
88 Juridiniai
asmenys
521 Fiziniai
asmenys
1456 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
1424 Fiziniai
asmenys