Rezultatai

6880 Padovanoti
daiktai
71 Daiktų
poreikiai
98.97 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 1.03 %
695 Stokojantieji
91 Juridiniai
asmenys
604 Fiziniai
asmenys
2067 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
2035 Fiziniai
asmenys