Rezultatai

6876 Padovanoti
daiktai
82 Daiktų
poreikiai
98.81 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 1.19 %
693 Stokojantieji
91 Juridiniai
asmenys
602 Fiziniai
asmenys
2031 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
1999 Fiziniai
asmenys