Rezultatai

6861 Padovanoti
daiktai
53 Daiktų
poreikiai
99.23 % Padovanoti daiktai
Daiktų poreikiai 0.77 %
686 Stokojantieji
91 Juridiniai
asmenys
595 Fiziniai
asmenys
1957 Registruoti
dovanotojai
32 Juridiniai
asmenys
1925 Fiziniai
asmenys